Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

 

Informacja w firmie SkanSerwis pełni bardzo ważną rolę i dlatego należy objąć ją odpowiednią ochroną. Służy to zachowaniu prywatności i godności każdego pracownika oraz dbaniu o interesy naszych partnerów i klientów. Bezpieczeństwo informacji w firmie SkanSerwis wpływa na utrzymanie naszej konkurencyjności, płynności finansowej, zysku, zgodności z przepisami prawa i wizerunku firmy, a spełnienie wymagań prawnych jest naszym podstawowym celem.

 

Sprawy związane z bezpieczeństwem informacji w firmie SKANSERWIS  porządkuje dokument wewnętrzny  „Polityka bezpieczeństwa” stworzony w oparciu o wytyczne  Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.1997.133.883), oraz z  Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004.