Udostępnianie zeskanowanych dokumentów

Udostępnianie zeskanowanych dokumentów

 

Sposób przekazania zeskanowanej i zaindeksowanej dokumentacji jest każdorazowo uzgadniany z klientem.
 

Dane mogą zostać zapisane:
- w repozytorium elektronicznym klienta, o ile takie posiada bądź zakupi,
- na nośnikach zewnętrznych,

- na serwerze SFTP klienta bądź naszym,

- dla klientów, którzy nie chcą inwestować w zakup archiwum elektronicznego i oprogramowania do zarządzania tym archiwum, oferujemy przechowywanie zeskanowanego i poindeksowanego zasobu na naszych serwerach. Dostęp do dokumentów odbywa się poprzez standardową przeglądarkę internetową 24h/7 dni w tygodniu.