Rodzaje skanowanych dokumentów

Rodzaje przetwarzanych dokumentów:
 

Przetwarzamy dokumenty z różnych obszarów biznesowych. Może to być zarówno dokumentacja bieżąca jak i archiwalna.
 

Dokumenty firmowe:

Są to między innymi: umowy, dokumenty finansowe, faktury wraz z pozyskaniem z nich danych, korespondencja przychodząca i wychodząca – obsługa kancelaryjna.
 

Dokumenty techniczne:

Przetwarzamy dokumentacje projektową, techniczną np. projekty dróg czy sieci wodociągowe. Skanujemy zarówno cześć opisową jak i mapy, schematy. Posiadamy skanery wielkoformatowe, dzięki czemu jesteśmy w stanie skanować formaty do A0+.
 

Dokumenty kadrowe:

Skanujemy dokumenty kadrowe (teczki osobowe) z podziałem na części A, B, C, D i E. Pozyskujemy wszystkie wymagane metadane – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej uwzględniając wszystkie wprowadzone zmiany do tego rozporządzenia.

Klient otrzymuje od nas gotowy produkt do zaimportowania do e-teczki: obrazy + plik xml bądź tekstowy z metadanymi.
 

Dokumenty geodezyjne:

Od 2012 roku dokumenty geodezyjne nieustannie stanowią ogromną część skanowanych przez nas dokumentów. Jest to dokumentacja bardzo wymagająca, głównie ze względu na swój wiek – zdarzają się dokumenty nawet z lat ’50.

Przetwarzamy całe zasoby powiatów, zarówno operaty techniczne, rejestry gruntów czy dokumenty uzasadniające wpisy do ewidencji gruntów i budynków. Dokumenty przetwarzane są zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji, prawem geodezyjnym i uzgodnieniami z geodetami.

 

Dokumenty bankowe: np. umowy kredytowe.
 

Dokumenty ubezpieczeniowe: np. polisy, wnioski, decyzje.
 

Dokumenty transportowe: np. listy przewozowe, dokumenty WZ.