Rodzaje skanowanych dokumentów

Rodzaje skanowanych dokumentów

 

Przetwarzamy różnego typu dokumentację bieżącą i archiwalną.

 

Dokumenty firmowe:                   

umowy, dokumenty kadrowe z podziałem na części ABC i nazwaniem typów dokumentów, dokumenty finansowe, płacowe faktury wraz pozyskiwaniem danych z faktur.

 

Dokumenty techniczne:             

projekty w tym duże obrazy do A0+, profile, mapy.

 

Dokumenty geodezyjne:            

zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji, prawem geodezyjnym i 

uzgodnieniami z geodetami.

 

Kwestionariusze i ankiety:                    

Projektujemy, drukujemy  ankiety na zlecenie naszych klientów, a później zbieramy wypełnione kwestionariusze,

odczytujemy dane i sporządzamy zestawienia z otrzymanych wyników.

 

Dokumenty bankowe: np. umowy kredytowe.

 

Dokumenty osobowe i kadrowe: np. e-teczka.

 

Dokumenty ubezpieczeniowe: np. polisy, wnioski, decyzje.

 

Dokumenty transportowe: np. listy przewozowe.

 

Przetwarzanie wykonujemy w biurze w Warszawie przy ul. Nakielskiej 3. Dokumenty przewozimy własnym

transportem. Na specjalne życzenie usługę możemy również wykonać w lokalizacji klienta.