Indeksowanie - pozyskiwanie danych z dokumentów

indeksowanie dokumentów

Indeksowanie:
 

Do stworzenia użytecznego archiwum elektronicznego nie wystarczą same zeskanowane dokumenty. Istotne jest również odpowiednie poindeksowanie dokumentów, czyli stworzenie właściwej struktury dla skanowanych dokumentów oraz opis każdego dokumentu – wprowadzenie metadanych.
 

W zależności od rodzaju skanowanego zasobu, struktury mogą być proste lub złożone, może to być jedna lub wiele metadanych dla poszczególnego dokumentu.

Struktura indeksowania jest tożsama z konstrukcją wyszukiwarki, dlatego od tego jak poindeksujemy zasób będzie zależała możliwość szybkiego znalezienia poszukiwanego dokumentu.
 

Sposoby pozyskiwania indeksów:
 

  • ręczny – przepisywanie istotnych dla klienta danych z dokumentu
  • automatyczny – pozyskiwanie danych metodą OCR
  • odczyt z kodu kreskowego
  • dołączenie indeksów z dostarczonej przez klienta bazy danych.